SvenskaEnglish
Eurovema Logo
Dela

Produktgrupper

Kryssa i de alternativ du vill visa

Kategori:
Vuxen
Barn
Användningsområden:
Inne
Inne/Ute

Kryssa i de alternativ du vill visa. Du kan när som helst ändra dina inställningar i filtermenyn under toppmenyn. Tryck 'Ok' för att spara.

Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens filtrering.

Kategori:
Vuxen Barn
Användningsområden:
Inne Inne/Ute

Support /  Manöverbox - Dynamic / PG /  Felkoder

Dynamic - Felkoder


Dynamic - Felkoder

Om den lilla gröna dioden (1) blinkar på manöverboxen så indikerar det något fel. Genom att räkna antalet "blink" så kan man med tabellen nedan få upplysning om vilken typ av fel det kan vara.

Om dioderna (2 och 3) blinkar, som är belysningsknappar, beror det oftast på att man har bytt manöverbox och av misstag aktiverat belysningen som normalt inte finns monterad på rullstolen. Åtgärdas med omprogrammering av elektroniken med Wizard.
Se här hur man gör här.


Kommentar till tabellen nedan

  1. Fel som påverkar körsäkerheten kommer automatiskt att stoppa rullstolen, medan fel som är mindre allvarliga endast indikeras på kontrollampan och rullstolen kan köras vidare. 
  2. Vid vissa fel återställs elektroniken när felet avhjälpts och kontrollampan åter lyser med fast sken. Andra fel kan vara "kopplade" vilket betyder att rullstolen måste stängas av i minst två sekunder och sedan slås på igen för att återställa felet. 
  3. Vid mindre allvarliga fel kan elektroniken ställa om till "reservkörläge" vilket innebär att rullstolen fortfarande kan köras men med reducerad hastighet.

Antal blink
Typ av fel
Stannar stolen?
Kopplat fel?
Reservkörläge?

1
DX-modul
Beror på modul

Beror på typ av fel

Beror på typ av fel

DX-modul

Det vanligaste är att man har kommit åt joystick innan batteriindikatorn har stabiliserat sig. Det kan också bero på att rullstolens motorer är frikopplade. Se instruktionsboken ! Om rullstolen är av modell DX Compact kan det bero på att sitslyften inte är i sitt nedersta läge. Sänk ner sitslyften ! Starta om rullstolen ! Detta kan också indikera att någon av DX-modulerna är felaktiga och måste bytas. Kontrollera kontrollamporna som är placerade på vardera DX-modul. Om någon av dessa blinkar betyder det att modulen är trasig.


2
DX-tillbehör
Beror på typ av fel

Beror på typ av fel

Nej

DX-tillbehör

Detta indikerar att ett tillbehör som är kopplat till DX-systemet är felaktigt. Ej för rullstolar med sitslyft och halvfartsbegränsning då två blink indikerar att sitslyften ej befinner sig i det nedersta läget och halvfartsbegränsning är aktiverad.


3
Vänster motor (M1)
Ja

Ja

Nej

Vänster motor (M1)

Detta indikerar att det är brott eller kortslutning på ledningen mellan elektronikmodulens M1-kontakt och motor, alternativt ett fel på motorn.

Kontrollera genom att lossa M1-anslutningen vid elektronikmodulen och mät resistansen mellan de yttersta stiften (1 och 4) för att konstatera brott eller kortslutning.


4
Höger motor (M2)
Ja

Ja

Nej

Höger motor (M2)

Detta indikerar att det är brott eller kortslutning på ledningen mellan elektronikmodulens M1-kontakt och motor, alternativt ett fel på motorn.

Kontrollera genom att lossa M2-anslutningen vid elektronikmodulen och mät resistansen mellan de yttersta stiften (1 och 4) för att konstatera brott eller kortslutning.


5
Vänster park.broms
Ja

Ja

Nej

Vänster parkeringsbroms (M1)

Detta indikerar att det är brott eller kortslutning på ledningen mellan elektronikmodulens M1-kontakt och parkeringsbromsen, alternativt fel på parkeringsbromsen.

Kontrollera genom att lossa M1-anslutningen vid elektronikmodulen och mät resistansen mellan de inre stiften (2&3) för att konstatera brott eller kortslutning.

Kontrollera också att parkeringsbromsens frikopplingsreglage verkligen återställer bromsarna när spaken förs till körläge.


6
Höger park.broms
Ja

Ja

Nej

Höger parkeringsbroms (M1)

Detta indikerar att det är brott eller kortslutning på ledningen mellan elektronikmodulens M1-kontakt och parkeringsbromsen, alternativt fel på parkeringsbromsen.

Kontrollera genom att lossa M1-anslutningen vid elektronikmodulen och mät resistansen mellan de inre stiften (2&3) för att konstatera brott eller kortslutning.

Kontrollera också att parkeringsbromsens frikopplingsreglage verkligen återställer bromsarna när spaken förs till körläge.


7
Låg batterispänn.
Ja

Kontrollera batterier och laddare

För låg batterispänning

Indikerar att batterispänningen är för låg för att kunna driva rullstolen. Ladda batterierna samt kontrollera att laddarens kontrollampa indikerar laddning.

Om felet kvarstår, mät batterispänningen vid batteriernas poler både under pågående laddning och utan laddaren ansluten. Om det är stor skillnad på spänningen är troligen batterierna dåliga och måste bytas ut. Kontrollera även batteriernas anslutningar och kablage.


8
Hög batterispänn.
Ja

Kontrollera batterier och laddare

För hög batterispänning

Detta indikerar att batterispänningen överstiger 32V. Normalt kan detta bara uppstå under laddning och tyder på att laddaren är felaktig.


9
Buskabel
Ja

Nej

Ja

CANL-fel

Indikation på störning (brott eller kortslutning) i CANL-ledningen i DX-bus kabel vilket leder till kommunikationsstörningar mellan manöverboxen och elektronikenheten. Styrsystemet fortsätter att fungera i "reservkörläge" men felet bör identifieras och åtgärdas så fort som möjligt. Troligaste orsaken till felet är skadad buskabel mellan manöverbox och elektronikenhet.


10
Buskabel
Ja

Ja

Ja

CANH-fel

CANH-ledningen i DX-bussen används dels för kommunikation mellan elektronikmoduler, dels som ledning för en "KILL" signal. Kill-signalen är ett anrop till alla moduler att gå över till ett förbestämt "säkert" läge. Signalen initieras genom att koppla CANH-ledningen till batteri (+) eller batteri (-). Signalen kan ges manuellt t.ex. via en nödbrytare eller ges automatiskt från någon modul som upptäcker ett fel och stänger av systemet. Detta betyder att ett CANH-fel kan bero på en mängd olika typer av problem.

DX-systemet kommer att om möjligt slå om till "reservkörläge".


11
Överbelastning
Ja

Ja

Nej

Överbelastning

Om motorströmmen kontinuerligt överskrider det förprogrammerade gränsvärdet under den tid som är programmerad som "stall time out", kommer rullstolen att stanna och kontrollampan visar 11 blinkningar. För att återställa måste rullstolen först stängas av och sedan startas om.


12
Kompatibilitetsfel
Ja

Ja

Nej

Kompabilitetsfel

Detta indikerar ett kompabilitetsfel mellan olika elektronikmoduler i DX-systemet. Detta kan ej uppstå under drift av rullstolen.logo

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
332 35 Gislaved
Sverige

Tel: +46-371-39 01 00
E-post:info@eurovema.se